ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Rogała

Warto postawić na naszą kancelarię

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm
Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa. Nasz zespół składa się z najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach prawa. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalne podejście do każdego klienta oraz rzetelność w każdej sprawie.
Zapraszamy do kontaktu
 • Prawo Karne
 • Obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych.
 • Kontakt
 • Prawo Gospodarcze
 • Niewykonanie umów.
 • Nienależyte wykonanie umów.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów.
 • Zabezpieczanie wykonania umów.
 • Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne.
 • Kontakt
 • Prawo cywilne
 • Sprawy o zapłatę.
 • Mediacja pozasądowa.
 • Pośrednictwo przy obrocie nieruchomościami.
 • Sprawy konsumenckie.
 • Ochrona dóbr osobistych.
 • Kontakt
 • Prawo Pracy
 • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów o pracę.
 • Odwołania od wypowiedzenia umów o pracę.
 • Odwołania od decyzji ZUS.
 • Odszkodowania.
 • Mobbing.
 • Kontakt
 • Prawo rodzinne
 • Rozwody i separacje.
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Podziały majątku.
 • Alimenty.
 • Uregulowanie kontaktów.
 • Zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa.
 • Przysposobienie.
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Dział spadku (podział majątku spadkowego).
 • Kontakt
 • Odszkodowania
 • Sprawy odszkodowawcze.
 • Wypadki komunikacyjne.
 • Błędy w sztuce lekarskiej.
 • Kontakt
Kto pyta, nie błądzi. W każdej sprawie prosimy o kontakt - to nic nie kosztuje!